சிலம்பு பதிப்பகம் - Silambu Publications
மொழிபெயர்ப்பு நூல்களுக்கான களம்
HUB FOR TRANSLATION

சிலம்பு பதிப்பகம் முறையாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பதிப்பகமாகும்.உலக அளவில்,பல்வேறு மொழிகளில், பல்வேறு வகைப்பட்ட தலைப்புகளில், குறிப்பிட்ட பொருள் குறித்து ஆழமாகவும்,பரந்த,நுணுக்கமான முறையிலும் எழுதப்பட்டுள்ள நூல்களை தமிழில் கொண்டு வருவதே சிலம்பு பதிப்பகத்தின் நோக்கமாகும்.


Silambu Publications


M14/17, Navabarath Colony,
Near Kalashetra Foundation,
Besant Nagar,
Chennai - 600090.

Email: silambubooks@gmail.com, diranandaraj@gmail.com